Made in Moris

Nou bann partener

Nos partenaires

Made in Moris pa ti pou existe san ranfor bann partener solid ek angaze.

 

Depi koumansman, MCB finn krwar dan nou ek finn soutenir nou kouma enn partener fondater. Se gras a zot soutien finansie ki nou finn reisi fer nou proze vinn dirab e fer nou lanbision kolektiv grandi. 

 

Mersi ousi a nou bann partener stratezik ki presie nou pou parski se ar zot ki nou konsolid ek grandi ekosistem antreprenaryal sak zour ki pase. Ena zot lame ladan!

Get ousi

Made in Moris

Nou bann mark

Made in Moris

Enn inisiativ AMM